top of page
Professional News Business Presentation Deck.jpg

Bądź najlepszym sobą

INSPIRUJĄCA PERFEKCJA

Empowering You Through Life's Changes

Empowering You Through Life's Changes

At WheelsHeals, we understand that life-altering incidents can shake your world. That's why we're here to offer compassionate support and practical guidance tailored to your unique journey. Our mission is clear: to help you lead a vibrant, fulfilling life despite any physical changes you've experienced. Whether it's due to accidents, medical conditions, or other challenges, we're dedicated to empowering you every step of the way. 🤝 Personalized Support: Our experienced life coaches work closely with you to develop personalized plans that address your goals and aspirations. From motivation to practical strategies, we're here to support your journey towards resilience and empowerment. 🌱 Embrace Your New Reality: At WheelsHeals, we believe in embracing change and turning obstacles into opportunities. With our guidance, you'll discover new passions, set achievable goals, and embark on adventures that align with your interests and abilities. 🌈 Unlimited Potential: Your journey doesn't end with physical changes – it's just the beginning of a new chapter. With our support, motivation, and personalized plans, you'll realize that the sky's the limit. Together, we'll unlock your full potential and create a future filled with purpose and fulfilment. 👉 Your Adventure Awaits: No matter what challenges you face, WheelsHeals is here to remind you that you're capable of achieving greatness. Let's embark on this journey together and create a life that's rich in experiences, achievements, and personal growth. Don't let physical changes hold you back. Join WheelsHeals today and discover the power of resilience, empowerment, and limitless possibilities. Your adventure starts now

USŁUGI

Od rozwoju osobistego po rozwój zawodowy, Wheelsheals chce pomóc Ci przezwyciężyć codzienne zmagania, aby stworzyć pomyślną przyszłość, o której zawsze marzyłeś. Ponadto nasze sesje coachingowe ukierunkowują i poprowadzą Cię, jak znacznie ułatwić przejście.

PROJEKTOWANIE

WheelsHeals rozumie, że życie może być trudne. Są jednak rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Opracowaliśmy kombinację projektów life coachingowych, które z powodzeniem poprawią Twoje samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.

KLIENCI

Wheelsheals świadczy usługi dla wszystkich, którzy doświadczają jakiejkolwiek traumatycznej sytuacji. Dzieją się złe rzeczy! We współczesnym świecie prawie każda osoba doznaje w swoim życiu przynajmniej jednej lekkiej traumy. Na przykład nieoczekiwana tragedia, na którą nie mamy wpływu.

Professional News Business Presentation Deck (1)_edited.jpg

O

Firma Wheelsheals została założona w 2014 roku przez Elliota Barringtona, który szkoli i inspiruje ludzi w oparciu o osobiste i zawodowe doświadczenia. Jesteśmy gotowi zapewnić doradztwo, sesje indywidualne i grupowe dla osób, które doznały traumy i nieoczekiwanych zmian w swoim życiu.

 

Specjalizujemy się w pomaganiu Ci w przezwyciężaniu traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadki, utrata bliskich, złe nawyki, depresja, lęki, niewierność, gniew i wszelkie inne problemy życiowe. Nasze projekty koncentrują się na podejściach, które rozwijają techniki, które mogą pomóc ludziom znaleźć szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

 

Clients

Porady

There's no limit to what you want and what you can do. 
Nie ma jeszcze żadnych opublikowanych postów w tym języku
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.

REFERENCJE

Słowa nie wystarczą, by podziękować Panu Elliot
Świetna komunikacja, Świetna motywacja i wielka chęć rozwoju
Zdecydowanie polecam
Wszystkiego najlepszego

wola 02

Pozytywne: komunikacja, profesjonalizm, jakość

Contact
bottom of page